Područja pod otomaskom vlašću koncem 17 stoljeća

Izvor: ÖStA/KA/Kartensammlung H III.C 107 B 1. Bd, karta br. 26

 

HRVATSKI

DOKUMENTACIJSKO – ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Subotica

.